Implementované vlastnosti

Textury

Podlaha, strop a stěny mají vlastní texturu, dále je použita textura na pozadí v konzoli. Při zobrazení konzole se v pravém dolním rohu objeví malá animovaná textura, která je zachycena na obrázku.

 

Animovaná textura
Animovaná textura

Modely

Modely jsou načítány z textových souborů s následujícím formátem.

4

-1.0  1.0 -1.0

 1.0  1.0 -1.0

 1.0  1.0  1.0

-1.0  1.0  1.0

2

1 4 3

1 3 2

Soubor se skládá ze dvou hlavních částí. Jedna část definuje souřadnice vertexů v prostoru a druhá část udává, které vertexy se použijí při vytváření trojúhelníků.

Číslice 4 nám říká, že následují souřadnice čtyř vertexů v prostoru, pak jsou na samostatných řádcích vypsány X, Y a Z souřadnice všech čtyř vertexů. Číslice 2 udává počet trojúhelníků, které budou definovány. Na dalších řádcích jsou popsány jednotlivé trojúhelníky tím způsobem, že odkazují na indexy vertexů, které byly definovány v první části souboru.

Sběr předmětů

Sbíraným předmětem je načtený model prostorového kříže. V souboru s mapou je označen znakem TZ. Model je vyobrazen na obrázku. Sbírá se pouze jeden druh objektů. Pokud je objekt sebrán – zmizí a zvýší se počet sebraných předmětů o 1. Předmět je považovaný za sebraný v okamžiku vstupu hráče na pole, nad kterým se vznáší. Předměty rotují kolem všech svých os.

Předmět ke sběru
Předmět ke sběru

Teleport

V bludišti se vyskytují políčka, která jsou speciálně označená modelem (viz obrázek). Po vstupu na toto pole dojde k přenosu na náhodně vybraný teleport v bludišti (tedy i na teleport na kterém hráč stojí). Po teleportování není možné 10s používat teleport (protože by jinak hrozilo, že v případě teleportování na jiné místo by se znovu aktivoval teleport a došlo k novému přenosu).

Na počátku teleportace se přes celou obrazovku vykreslí obdélník, který má bílou barvu a mění se jeho průhlednost z plně průhledného na neprůhledný. V tomto okamžiku je hráč přenesen na jiné místo a průhlednost se opět zvětšuje. Během tohoto procesu je zablokováno veškeré ovládání, včetně rozhlížení myší.

Teleport
Teleport

Osvětlení

Osvětlení světly, která jsou v mapě označeny @ je řešeno jen na úplně základní úrovni. Světla jsou načtena ze souboru a umístěna na scénu. V místě světel je na stropě model kvádru, viz obrázek. Maximální počet uživatelských světel je 6, ostatní jsou programem ignorována.

Světlo
Světlo

Dynamika hráče

Aby byla zajištěna větší reálnost chůze, hráč se pohupuje po funkci sinus ve svislém směru při chůzi dopředu nebo dozadu.

Konzole

Po stisknutí ~ se rozbalí konzole, do které je možné zadávat pouze příkazy, které se zobrazí po napsání příkazu help, viz obrázek. Konzole je ve skutečnosti 2D obdélník, který je pokryt texturou a má nastavenou průhlednost. Konzole si pamatuje poslední potvrzený příkaz, který je možné znovu zobrazit pomocí klávesy “šipka nahoru” (a případně editovat pomocí klávesy backspace).

Pokud je uživatel v konzoli, je vypnuto ovládání hráče s výjimkou rozhlížení myší po okolí.

Konzole
Konzole