Instalace

Nejprve je potřeba nainstalovat JDK, které je zdarma ke stažení z webových stránek firmy Sun Microsystems. K dispozici jsou 32 a 64 bitové verze Javy 1.6 pro Windows, Linux a Solaris a Java verze 1.5 pro MacOS. V následujícím textu předpokládám instalaci JDK a JRE verze 1.6 do standardních adresářů, které nabízí instalátor jako výchozí. Po instalaci je vhodné provést restart počítače nebo alespoň odhlásit a opět přihlásit uživatele, aby se projevily změny, které provedl instalátor v systémových proměnných.

Pokud je Java správně nainstalovaná, můžeme pokračovat v instalaci JOGL. Nejnovější verze je k dispozici ke stažení na domovských stránkách JOGL v části “Documents & files”, aktuální verzi naleznete po rozbalení nabídky “Release Builds 2007 (0)”. Pro provoz na vlastním počítači je potřeba stáhnout knihovny pouze pro vlastní operační systém, pro distribuci je výhodné přibalit knihovny alespoň pro Linux a Windows.

Struktura archívu jogl-1.1.0-rc1-windows-i586.zip
Struktura archívu jogl-1.1.0-rc1-windows-i586.zip

Archív pro operační systém Windows bude mít podobnou strukturu, jakou je možno vidět na obrázku. Důležitý je adresář lib, který obsahuje všechny potřebné knihovny pro provoz aplikací. Tyto knihovny je nutno rozbalit do následujících adresářů, případně do obdobných na jiných operačních systémech.

C:\Program Files\Java\jre1.6.0\lib\ext\
C:\Program Files\Java\jdk1.6.0\lib\ext\
C:\Program Files\Java\jdk1.6.0\jre\lib\ext\

Další možností je rozbalit JOGL do libovolného adresáře na disku a přidat do systémové proměnné CLASSPATH cestu ke zvolenému umístění. Po editaci je nutné odhlásit a přihlásit uživatele, aby se změny projevily.

Po provedení výše uvedených kroků bude možné používat JOGL jako součást Javy a nebude nutné složitě specifikovat cesty ke knihovnám. Knihovny budou k dispozici v Eclipse, který bude třídy a metody z JOGL knihoven zobrazovat v rozbalovacích nabídkách.