Provoz aplikace bez nainstalovaného JOGL

Ne vždy je možné použít postup, který je uvedený při instalaci. Na počítači, ke kterému nemá uživatel administrátorské oprávnění, pravděpodobně nebude možné zapisovat do adresáře, kde je nainstalovaná Java.

I na takových počítačích je možné provozovat aplikace, které využívají JOGL. Program spustíme níže uvedeným příkazem

java -Djava.library.path=./win_lib/ -jar Aplikace.jar

Knihovny musí být v tomto případě v adresáři win_lib. Na stejné úrovni jako podadresář win_lib je i soubor Aplikace.jar, ve kterém je rozbalený obsah jogl.jar. Adresářová struktura je znázorněná na následujícím obrázku.

Adresářová struktura
Adresářová struktura

Potřebné DLL knihovny je také možné umístit přímo do adresáře, kde je Aplikace.jar, pak není nutné používat parametr –D a definovat cestu ke knihovnám, protože si aplikace najde soubory sama. Z důvodu přehlednosti je však lepší umístit knihovny do vlastního adresáře.