Základní techniky v JOGL

Následujících pět kapitol je lehkým úvodem do OpenGL v Javě s využitím JOGL. Začneme ukázkou, jak se vytvoří OpenGL okno a do něj se nakreslí trojúhelník, který má každý vrchol jiné barvy. Na tento jednoduchý úvod navážeme rotujícím jehlanem. Další kapitola je o trochu více složitá, obsahuje načítání obrázku z disku jako textury pro krychli. Přidáním světla do scény se zabývá další kapitola. V předposlední kapitole se čtenář dozví, jak napsat na obrazovku text a zobrazit 2D obrázek.

Myšlenka následujících lekcí je stejná jako v NeHe tutoriálech (česká verze). Ty jsou určeny hlavně pro jazyk C, pro který jsou dokonale zdokumentovány. Existují i porty do mnoha různých jiných jazyků, včetně Javy a JOGL, ale ne všechny jsou aktuální. Některé využívají ještě GLDrawable, který byl nahrazen vylepšeným GLAutoDrawable a zdrojové kódy je potřeba upravit, aby je bylo možné přeložit a spustit. Obecně lze napsat, že všechny porty NeHe tutoriálů do JOGL mají špatnou dokumentaci, pokud vůbec nějakou mají.

OpenGL v podání JOGL se od OpenGL, které známe z jazyka C, příliš neliší, ale některé metody, byly upraveny a v porovnání s funkcemi v C, mají například jiný počet parametrů.