OpenGL v Javě

Tento web vznikl na základě mé vlastní bakalářské práce, kterou jsem vytvořil během akademického roku 2006/07 na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě aplikovaných věd, Katedře informatiky a výpočetní techniky. Web neobsahuje celou bakalářskou práci, ale pouze její část, která se týka JOGL. Kompletní text bakalářské práce je také ke staľení.

Na stánkách si můľete přečíst o moľnostech propojení Javy a OpenGL, zmiňuji se také o roząiřujících balících a o celých herních enginech. Dale zde naleznete ukázku řeąení nejzákladnějąích problémů 3D grafiky, ale také mírně sloľitějąí 3D Bludiątě. Podobné bludiątě jsem vytvořil také v prostředí .NET, jazyce C# a s pomocí DirectX. Toto bludiątě je také ke staľení, ale pouze bez zdrojových kódů.